សូមស្វាគមន៍ សម្រាប់ការចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់បេសកកម្មសេវេនដេយអាត់វេនទីស្ទកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំនឹងបានជាព័ត៌មាន ក៏ដូចជាចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់អ្នក ព្រមទាំងសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ 

 

ក្រុមជំនុំសេវេនដេយអាត់វេនទីស្ទកម្ពុជា មានបំណងចង់អោយមនុស្សគ្រប់គ្នាក្លាយជាគ្រីស្ទាន និងជាអ្នកសង្វាតក្នុងសេចក្ដីអធិដ្ឋាន ជាសាវកដ៏ស្វាហាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ព្រមទាំងមានការប្ដេជ្ញាក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចេញទៅប្រកាសផ្សាយអំពីសារនៃទេវតាទាំងបីអង្គ ប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សអោយរួចរាល់ក្នុងការទទួលការយាងវិញជាលើកទី២របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ យើងខ្ញុំ ចង់ឃើញគ្រប់គ្នាបានការលូតលាស់ដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត គំនិត និងបញ្ញាស្មារតី ព្រមទាំងនាំសិរីរុងល្អថ្វាយដល់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់។

 

Welcome and thank you for visiting Cambodia Adventist Mission website. We hope that our website will provide information as well as knowledge for you and the community throughout Cambodia. 


The Mission of the Seventh-day Adventist Church in Cambodia is to call all people in Cambodia to be prayerful, vibrant disciples of Jesus Christ, being committed and equipped to share the three angels’ messages and to prepare them for Christ’s soon return. We want to see everyone growing a healthy of physically, mentally, and intellectually, who bring glory to God and people to faith.

សូមចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា អំពីបទទំនាយ ៦-១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង៧យប់

ចូលរួមសិក្សាមេរៀន ថ្នាក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធ ទាំងអស់គ្នា

សមិទ្ធផលចេញពីជំនឿ

សមិទ្ធផលចេញពីជំនឿEnglish Below:បន្ទាប់ពីការទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋានឥតឈប់ឈររបស់ប៉ាស្ទ័រតំបន់ និងសមាជិកក្រុមជំនុំក្រុងកំពត។

Read More »

ពិធីសម្ពោធអគារព្រះវិហារ៖ ខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះ

ពិធីសម្ពោធអគារព្រះវិហារ៖ ខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះEnglish Below:ពិធីសម្ពោធអគារព្រះវិហារថ្មីម្តងៗ គឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយដែលនាំមកនូវភាពរីករាយដល់ក្រុមជំនុំ។

Read More »

ចូរតស៊ូដើម្បីជីវិត

ចូរតស៊ូដើម្បីជីវិតEnglish Below: នៅក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២នៃសាលាអាវេនទីស្ទកម្ពុជាអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី២៧

Read More »

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.